کافه ارز کافه ارز

پاداش کافه ارز به کاربران

نحوه جایزه دادن کافه ارز به کاربران

مجموعه کافه ارز بر خود لازم می‌داند به پاس خرید های مستمر و جهت سپاس و قدردانی از مشتریان عزیز، پاداش هایی را با توجه به جدول زیر و برحسب میانگین حجم خریدتان در بازه 1 ماهه به شما تقدیم نماید.


سطح کاربران در بخش زیر با توجه به میانگین حجم 1 ماه اخیر خرید شما مشخص می شود.

پاداش عادی


از : 10,000,000 تومان
تا : 30,000,000 تومان
درصد تخفیف : 3%

پاداش آبی


از : 30,000,000 تومان
تا : 100,000,000 تومان
درصد تخفیف : 5%

پاداش سبز


از : 100,000,000 تومان
تا : 300,000,000 تومان
درصد تخفیف : 8%

پاداش طلایی


از : 300,000,000 تومان
تا : 5,000,000,000 تومان
درصد تخفیف : 10%
پاداش کافه ارز به کاربران