logo کاقه ارز

ﺷﺎﺭﮊ ﺣﺴﺎﺏ پایر (Payeer)

با استفاده از خدمات پایر کافه ارز می توانید نسبت به شارژ حساب پایر، خرید از سایت های خارجی با استفاده از پایر و افتتاح حساب پایر اقدام نمایید

loading calc
 
 

ﺷﺎﺭﮊ ﺣﺴﺎﺏ پایر (Payeer)

پایر (Payeer) چیست ؟

سیستم پرداخت پایر (Payeer) به شما امکان انجام خرید‌های آنلاین و ارسال و دریافت پول را می‌دهد. همچنین در زمان پرداخت در سایت‌های همکار با این سیستم یا دریافت پول به صورت مستقیم از سایت‌های تجارت الکترونیک یا بازی‌های آنلاین، نیازی به استفاده از حساب اصلی بانکی و ارائه اطلاعات بانکی نیست. مزیت اصلی سیستم پرداخت پایر کیف پول آن است که از چندین ارز مختلف پشتیبانی کرده و امکانات متعددی برای استفاده از آن در وب‌سایت‌های مختلف (کسب و کارهای آنلاین) فراهم می‌کند. همچنین بسیاری از وب‌سایت‌های فارکس و بازی هم اکنون از سیستم پرداخت پایر به عنوان یک روش پرداخت استفاده می‌کنند. در این مطلب از معرفی سیستم های پرداخت الکترونیکی با سیستم Payeer و مزایا و معایب آن آشنا می‌شویم.

انواع خدمات پایر در کافه ارز

شارژ حساب پایر

شارژ حساب پایر

ﺷﺎﺭﮊ ﺣﺴﺎﺏ ﭘﺎﯾﺮ (Payeer) ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﺭﻣﺰ ﺍﺭﺯﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﯿﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺳﺎﻥ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ. ﭘﺎﯾﺮ (Payeer) ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﭘﻮﻝ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻭ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﺭﺯﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﯼ ﺁﻧﻼﯾﻦ ، ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮﻝ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺭﺯﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﭘﺎﯾﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۲ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺍﺭﺯ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﺭﺷﺪ ﮐﺮﺩ. ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﭘﺎﯾﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺗﻔﻠﯿﺲ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﻭ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﻭ ﺍﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺑﺎ ﺷﺎﺭﮊ ﺍﮐﺎﻧﺖ ﭘﺎﯾﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﭘﺎﯾﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻤﯿﻞ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ، ﭘﻮﻝ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﻣﺰﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﭘﻮﻝ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ. ﺍﻣﻨﯿﺖ ﭘﺎﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮﺍﮐﻨﺶ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﭘﺎﯾﺮ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﯾﻮﺭﻭ، ﺩﻻﺭ، ﺭﻭﺑﻞ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺭﺯﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ (ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ، ﻻﯾﺖ ﮐﻮﯾﻦ، ﺍﺗﺮﯾﻮﻡ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ) ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺯAdvCash ﻭ ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧﯽ (Perfect Money) ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﭘﻮﻝ ﻫﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﭘﺎﯾﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺍﺭﺍﯼ API ﺁﺳﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ.


ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴﺎﺏ ﭘﺎﯾﺮ

ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴﺎﺏ ﭘﺎﯾﺮ ﻭﺭﯾﻔﺎﯼ ﺷﺪﻩ

اگر تریدر هستید و می‌خواهید در بستری امن و آسان به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازید، یا اگر می‌خواهید درآمد ارزی غیر ریالی را دریافت کنید و یا اگر می‌خواهید به شخصی در خارج از کشور پول ارسال کنید ، به افتتاح حساب پایر (PAYEER) نیاز خواهید داشت.برای افتتاح حساب پی یر بدون وریفای که سقف تراکنش روزانه آن ۲۰۰ دلار است کافی است وارد وب‌سایت پایر (Payeer.com) شوید و سپس روی گزینه Create Account کلیک کنید. ایمیل خود را وارد کنید و سپس  وارد ایمیل خود شده و کد ارسال شده به ایمیل را در محل مشخص شده درج کنید.  د ر ادامه باید دو نوع رمز عبور یکی اصلی و دیگری کلمه عبور مخفی یا Secret word را جهت امنیت هرچه بیشتر حساب کاربری خود انتخاب کنید. در صفحه بعد مشخصات کاربری مانند نام و کشور را وارد کرده و دکمه Done را بزنید. افتتاح حساب پایر شما با موفقیت انجام خواهد شد.

اما برای انجام تراکنش‌های بیشتر از ۲۰۰ دلار نیاز به حساب پایر وریفای شده دارید. برای افتتاح حساب پی یر وریفای شده در کافه ارز کافی است در وب‌سایت ما ثبت نام‌ کنید و در لینک زیر اطلاعات لازم را وارد کرده و در کمتر از چند ساعت یک اکانت پایر داشته باشید.


شارژ حساب پایر با ریال

شارژ حساب پایر با ریال

پس از افتتاح حساب پایر برای انجام معاملات نیاز به شارژ حساب پایر خود دارید. در منو سمت چپ صفحه اول اکانت خود روی گزینه میزان موجودی (Balance) کلیک کنید.  در اینجا موجودی یورویی، دلاری، روبل و موجودی ارزهای دیجیتال همچون بیت کوین، اتریوم، تتر، بیت کوین کش ، لایت کوین، دش و ریپل را مشاهده خواهید کرد. برای شارژ هر یک از آن‌ها روی گزینه Deposite کلیک کنید. برای افزایش موجودی پایر روش‌های متفاوتی همچون ویزا کارت، مستر کارت، مایسترو (Maestro) و همچنین ارزهای دیجیتال وجود دارد. برای شارژ حساب Payeer با ریال تنها کافی است روی دکمه زیر کلیک کنید و اطلاعات مورد نیاز را وارد کرده تا در کمترین زمان ممکن شارژ اکانت پایر شما انجام شود.

فروش دلار پایر به کافه ارز

اگر فریلنسر هستید و از حساب پایر برای کسب درآمد آنلاین و غیرریالی استفاده می‌کنید یا می‌خواهید ارز دیجیتال یا ارزهای دیگری که در حساب پایر خود دارید را به ریال تبدیل کنید می‌توانید از خدمات نقد کردن موجودی پایر کافه ارز استفاده کنید. سیستم پرداخت پایر از ریال پشتیبانی نمی‌کند به همین دلیل برای برداشت از پایر نیاز به خدمات پرداخت ارزی واسطه همچون کافه ارز دارید.

ثبت سفارش فروش دلار پایر

امکانات و مزایای پایر

پایر ویژگی ها و مزایای بسیاری نسبت به سایر شیوه های پرداختی دارد. این مزایا و ویژگی ها چیست؟

 • مدیریت ارزهایی مانند یورو، دلار، روبل و همچنین ارزهای دیجیتال (بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و غیره) به صورت مستقل در یک حساب کاربری
 • کامزدهای پایین
 • سرعت تراکنش بالا
 • ایجاد حساب کاربری بدون محدودیت برای کاربران ایرانی
 • بدون نیاز به استفاده از آی پی غیر ایرانی
 • قابلیت واریز، برداشت، ذخیره و تبدیل ارزها
 • امکان مبادله بین سایر کیف پول‌ها مثل پی پال، پرفکت مانی و …
 • نقل و انتقالات پول به همه (از جمله کسانی که حساب پایر ندارند)

 

سوالات متداول
 • +
  پایر Payeer چیست؟

  پایر (PAYEER) یا پی یر ، یک سیستم پرداخت الکترونیکی است که به کاربران امکان ارسال و دریافت پول، انجام خرید‌های آنلاین و همچنین خرید و فروش ارزهای دیجیتال را می‌دهد.

 • +
  مدت زمان شارژ حساب پایر چقدر است؟

  شارژ حساب Payeer در کافه ارز به صورت آنی انجام می‌شود.

 • +
  پایر از چه ارزهایی پشتیبانی می‌کند؟

  پایر از ارزهایی همچون ﯾﻮﺭﻭ، ﺩﻻﺭ، ﺭﻭﺑﻞ ﻭ ﺍﺭﺯﻫﺎﯼ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ همچون ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ، ﻻﯾﺖ ﮐﻮﯾﻦ، ﺍﺗﺮﯾﻮﻡ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 • +
  مدت زمان نقد کردن موجودی پایر چقدر است؟

  نقد کردن موجودی پایر به ریال در کافه ارز به صورت آنی انجام می‌شود.

سوالات متداول
ارسال دیدگاه
captcha


علی شعبانی آهی دشتی
جمعه 17 دی 1400
Very very good
4.8 (6 رای)
یه این صفحه امتیاز دهید